Søk

Hordaland

Kategori

Førsteamanuensis
Postdoktor
Ledelse
Utdanning
Øvrige Stillinger
Proffessorat/stipendiat
Leder
Construction
Miljø og klima
IT-stillinger
Maskin
Marin
Olje og gass
Veterinær

Ledige stillinger

Førsteamanuensis i journalistikk for Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i kybernetikk for Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Vestfold

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i lesevitenskap/ utdanningsvitenskap/ spesialpedagogikk for Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i medisin for Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i pedagogikk, språkutvikling/flerspråklighet for UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i produksjon og prosessteknologi for Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

  Olje og gass

Førsteamanuensis i rettsvitskap (forvaltningsrett) for UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i rettsvitskap (skatterett) for Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i statistikk for Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap med innretning mot jordmorfag for Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

  Førsteamanuensis