Søk

Hordaland
Norge
Vest-Agder

Kategori

Førsteamanuensis
Postdoktor
LIfe Science
Proffessorat/stipendiat
Veterinær
Olje og gass
Øvrige Stillinger
Other Services
Psychology
Psychology / Psychiatry

Ledige stillinger

Førsteamanuensis/førstelektor med kompetanse innen akutt og kritisk syke (2 stillinger) for OsloMet - storbyuniversitetet - Inst

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt...

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/førstelektor med kompetanse innen folkehelse for OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sykepleie og hel

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt...

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/førstelektor med kompetanse innen kronisk syke og rehabilitering (2 stillinger) for OsloMet - storbyuniversitet

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt...

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/førstelektor med kompetanse innen ledelse/helseledelse/helsepolitikk (2 stillinger) for OsloMet - storbyunivers

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt...

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/førstelektor med kompetanse innen pasientsikkerhet for OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sykepleie

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt...

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor i  sykepleie for Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i helse- og omsorgsvitskap for Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysikk/fysikkdidaktikk for UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

  Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk for UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

  Førsteamanuensis