Søk

Hordaland

Kategori

Førsteamanuensis
Postdoktor
Lektor
Øvrige Stillinger
Veterinær
LIfe Science
Proffessorat/stipendiat

Ledige stillinger

Førsteamanuensis/førstelektor innen organisasjon og ledelse/organisasjonspsykologi x 2

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om...

Hordaland  |   Full-time  |  Lektor

Førsteamanuensis/førstelektor innen samfunnsøkonomi/metode

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om...

Hordaland  |   Full-time  |  Lektor

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen bedriftsøkonomisk analyse

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om...

Hordaland  |   Full-time  |  Lektor, Førsteamanuensis

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen markedsføring/strategi x 2

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om...

Hordaland  |     Lektor

Høgskolelektor innen finansregnskap og skatt

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om...

Hordaland  |   Full-time  |  Lektor

Navigatør - foreleser i nautiske fag

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 st...

Hordaland  |   Full-time  |  Lektor

Professor / førsteamanuensis i innovasjon og ledelse / innovasjon og regional utvikling

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om...

Hordaland  |   Full-time  |  Lektor